محل لقطة في مول Udora العاصمة الادارية

2021.10.24 09:30 astbina-eg محل لقطة في مول Udora العاصمة الادارية

submitted by astbina-eg to astbinaa [link] [comments]


2021.10.24 09:30 rainbowarriorhere Holy Bouncy Boiler Plate Meme Batman !

Holy Bouncy Boiler Plate Meme Batman ! submitted by rainbowarriorhere to memes [link] [comments]


2021.10.24 09:30 bkex-exchange 🔸#BKEX New Listing🔸 #BKEX will list #WAI/#USDT🚀 🚀 - Deposit: Opened - Trade: 20:30 on Oct 24 (UTC+8) - Withdrawal: 15:00 on Oct 25 (UTC+8) 🔹 🔹 Details: https://bkex.zendesk.com/hc/en-us/articles/ #Bitcoin #ETH #Blockchain

🔸#BKEX New Listing🔸 #BKEX will list #WAI/#USDT🚀 🚀 - Deposit: Opened - Trade: 20:30 on Oct 24 (UTC+8) - Withdrawal: 15:00 on Oct 25 (UTC+8) 🔹 🔹 Details: https://bkex.zendesk.com/hc/en-us/articles/ #Bitcoin #ETH #Blockchain submitted by bkex-exchange to BKEXGlobal [link] [comments]


2021.10.24 09:30 gmclovin97 New to Reddit! Upvote for upvote? ☺️💕

submitted by gmclovin97 to FreeKarma4You [link] [comments]


2021.10.24 09:30 MemeReserveBot Nuclear power is an underrated form of energy (by UpsidedownEngineer October 24, 2021 at 05:41AM)

Nuclear power is an underrated form of energy (by UpsidedownEngineer October 24, 2021 at 05:41AM) submitted by MemeReserveBot to MemeReserve [link] [comments]


2021.10.24 09:30 tnvlog Tập thể dục chuyên nghiệp

Tập thể dục chuyên nghiệp submitted by tnvlog to VietNam [link] [comments]


2021.10.24 09:30 Arcxd3 Choco

submitted by Arcxd3 to shitposting [link] [comments]


2021.10.24 09:30 nudes123457777 Noen som har tilgang til videoer fra nettstedet teenteka.com? Send meg en dm

submitted by nudes123457777 to Norgenudes [link] [comments]


2021.10.24 09:30 MarshallsHand I was supposed to run my first 5k. I skipped out and now I feel fucking terrible, and I feel like a shitty fucking person, and I just need someone to tell me that it's all going to be fine, because I feel like it won't be

About 3 months ago, I signed up for a 5k. It would have been my first 5k. Race day is today and the race actually just started a few minutes ago. I ended up skipping out like a fucking worthless cunt because I didn't sleep last night and I feel like I didn't train enough. And now, since I skipped, I fucking hate myself and want to die.
I signed up because I fucking hate running and wanted to motivate myself to start running more, but I didn't really start training and running till about 3-4 weeks ago.
This week has been the worst week possible and this is just the cherry on top of a shit mountain. I thought I was going to run that 5k - I really did, but again, I let myself down as well as everyone I told the 5k about. Yet another disappointment in my life. And it's all my fault.
Idk what to do at this point (except sleep forever) I'm really upset about this, and I just need some support right now. Idk where else to find it
submitted by MarshallsHand to C25K [link] [comments]


2021.10.24 09:30 Primary-Ad1133 Book Nook

Book Nook submitted by Primary-Ad1133 to AnimalCrossingNH_2 [link] [comments]


2021.10.24 09:30 ddoubles Predikasjon: Først uken i november vil det storme rundt Støre og regjeringen.

FN's klimatoppmøte COP26 starter 31 oktober og vil være den første syretesten for Støre og Vedums oljepolitikk. Dersom regjeringens retorikk ikke klarer å overbevise så vil Norge bues ut av et samlet klimatoppmøte og mediene vil svartmale regjeringens manglende vilje til å gå i takt med resten av Europa. Det er Statsminister Støre og Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) som reiser til Glasgow.
Dersom Støre lykkes og Norge får grønt lyst for sin oljepolitikk så er oppsiden stor, da kan Norge virkelig gi gass. Da vinner olje over kull. Dersom olje får det samme avsky stemplet som kull så er min predikasjon at regjeringen vil tvinges til å ta grep. Det betyr raskere og styrt avvikling, i form av stans i leting og deretter krav om en dato for utfasing. Grønnvaskingsforsøket ved å elektrifisere sokkelen vil mest sannsynlig bli avlyst.
Minner om at flere oljenasjoner har blitt tatt med buksene nede i sine forsøk på endre de vitenskapelige klimarapportene for å endre utfasingstakten av fossilt brennstoff. [kilde](https://www.bbc.com/news/science-environment-58982445)
Hva tror dere?
submitted by ddoubles to norge [link] [comments]


2021.10.24 09:30 croakyossum7 Does God send signs

So today I was worrying about going to hell. I told my parents and the second I did, the song "Knocking on Heaven's door" came onto the radio. Is that a sign from God to say I'm ok and I'm not doomed to Hell.
submitted by croakyossum7 to Christianity [link] [comments]


2021.10.24 09:30 nacho_cheezus Superior Sunday Daily Hangout Thread, 24 Oct 21

Welcome to tonight's thread! If you haven't been around here before, here is a quick explanation of these threads for you to enjoy.
The Daily/Nightly thread is a place for you to enjoy the company of your fellow RAOAers in one place. This thread is for many fun things such as:

And many, many more things! So come on in, relax, and enjoy the company.
QOTD: What's a fun fact about something?
submitted by nacho_cheezus to Random_Acts_Of_Amazon [link] [comments]


2021.10.24 09:30 turtletechy Got a chance to take my Prius out on the forest roads. It handles it very well.

Got a chance to take my Prius out on the forest roads. It handles it very well. submitted by turtletechy to prius [link] [comments]


2021.10.24 09:30 erer1243 Currently, it's October 24, 2021 at 08:30AM

Currently, it's October 24, 2021 at 08:30AM
submitted by erer1243 to every15min [link] [comments]


2021.10.24 09:30 RoboButler_NFTs Ibai - FollowTheLeader #77

Ibai - FollowTheLeader #77 submitted by RoboButler_NFTs to NFTExchange [link] [comments]


2021.10.24 09:30 Morpheus376 Tf did he do?!

submitted by Morpheus376 to KSPMemes [link] [comments]


2021.10.24 09:30 ChicagoToEdison Appreciation post ❤️

Appreciation post ❤️ submitted by ChicagoToEdison to VenusFlyTraps [link] [comments]


2021.10.24 09:29 AutoNewspaperAdmin [Business] - Re-opened for business | Manila Bulletin

[Business] - Re-opened for business | Manila Bulletin submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2021.10.24 09:29 Tashycide ND1 and ND2 suspension compatibility

Hey guys, I bought lowering springs for the ND back when the ND2 wasn't a thing yet and I never installed them. Now a friend of mine bought an ND2 and is looking for lowering springs, do you know if it would fit or are the suspensions between the two models different ?
submitted by Tashycide to Miata [link] [comments]


2021.10.24 09:29 Elemenop1 This was before I had a few too many drinks

This was before I had a few too many drinks submitted by Elemenop1 to DemEyesDoe [link] [comments]


2021.10.24 09:29 AutoNewspaperAdmin [PH] - DILG orders LGUs to immediately administer COVID jabs to avoid expiration | Manila Bulletin

[PH] - DILG orders LGUs to immediately administer COVID jabs to avoid expiration | Manila Bulletin submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2021.10.24 09:29 ceeony Need some advice

Heya! So I do have BPD along with other diagnosis such as PTSD and panic disorder, but my friend who also lives with BPD is somewhat different. We've been able to look past our BPD thus far whenever we've had issues with one another and when it wasn't each other we've had issues with, we went to each other for advice on BPD-handling and we've had a pretty strong relationship like that for a while.
Yesterday they blocked me and two of our other friends without saying anything. We couldn't really explain why or what might've triggered them, which is why my first response was to text them on an alternate account to ask what's wrong. They said that nothing happened, it's their BPD and they suddenly realized they don't feel like a friend to us and feel lonely, and they wanted to stop that feeling. I can empathize with and understand that, but the reason I'm asking for advice is because blocking someone is nothing I do without big enough of a trigger (I am somewhat well treated), nor have I ever been blocked by anyone for seemingly no reason before and I feel like this whole week particularly I have been giving them lots of attention and we've had a really great time together. After talking with another friend who also has BPD about it we've come to the consensus that we do understand them and want their situation to be better as they are still our friend and we care, but especially for me, it's incredibly hurtful. I wish they had at least said something or communicated the issue (they've been able to do it well before) so just feeling thrown away like this is awful and I no longer have any desire to sort this out. I don't know how justified I am in feeling like this.
What would you do as a fellow person with BPD? Do you think I can feel hurt even though they are clearly hurting? I really don't know. I think they are splitting right now and might get back to us when they're feeling better, but right now I don't even want any business with them. But I feel bad for thinking that way.
submitted by ceeony to BorderlinePDisorder [link] [comments]


2021.10.24 09:29 sonickien This is my team for 75 rating fatal. I haven't lost a match yet. What are your teams for 75 rating and other ratings that are unbeaten?

This is my team for 75 rating fatal. I haven't lost a match yet. What are your teams for 75 rating and other ratings that are unbeaten? submitted by sonickien to MADFUT [link] [comments]


2021.10.24 09:29 Charizard82 Adana is the Florida of Turkey

submitted by Charizard82 to teenagersbutpog [link] [comments]


http://granetta.ru